Garantia Calitati

DECLARATIE DE CONFORMITATE

 

                SCM MotorService, str. Nicolae Grigorescu nr 6-8, Sector 3, Bucuresti, cu inregistrata la Registrul Comertului cu nr. C40/44/ 15.11.2005 si cod fiscal nr. RO349753, asiguram, garantam  si declaram pe propria raspundere conform prevederilor din hotararea Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului ca:

                Produsele din prezentul document de comercializare la care se refera aceasta declaratie nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului si sunt in conformitate cu documentele normative in vigoare.

 

 

CERTIFICAT DE GARANTIE

1. GENERALITÃTI

                1.1.  Prezentul certificat de garantie reglementeazã acordarea garantiei persoanelor fizice sau persoanelor juridice, denumite în continuare consumator.

                1.2. Prezentul certificat de garantie este eliberat si onorat de firma S.C.M MotorService cu sediul in Bucuresti, Sector 3, B-dul Nicolae Grigorescu nr. 6-8, tel/fax: 0213404802, e-mail: office@motorservicesca.ro, web: www.motorservicesca.ro.

                1.3. Prezentul certificat de garantie se refera la:

a) produse alte marci si produse de schimb de origine (mai putin baterii de acumulatoare si anvelope), conform definitiilor din Ordinul MTCT nr. 2135/2005 pentru aprobarea reglementarilor privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piata a acestora - RNTR 4 (denumit în continuare Ordinul MTCT nr. 2135/2005) si produse reconditionate de fabricanti, utilizate la vehicule rutiere, denumite în continuare produse;

b) materiale de exploatare utilizate la vehicule rutiere, conform definitiei din Ordinul MTCT nr. 2135/2005;

c) materiale de întretinere – substante, preparate chimice sau accesorii, utilizate pentru întretinerea, curatarea si/sau repararea vehiculelor rutiere sau a componentelor acestora. Exemple: solutii pentru curatarea parbrizelor, polish-uri pentru suprafetele vopsite, aditivi destinati lubrifiantilor auto, spray-uri de curatare, lubrifiere etc.

                1.4. Identificarea produselor, produselor reconditionate, a materialelor de exploatare si de întretinere la consumator se face pe baza facturilor fiscale de vanzare sau a devizelor de lucrari, emise de catre SCM MotorService sau de operatorii economici autorizati de Registrul Auto Roman (denumit în continuare RAR) pentru operatiuni de service, dupa caz.

                1.5. Produsele de schimb de origine se identificã prin marcajul corespunzator, care atesta caracterul de origine al acestora, conform art. 6.2.1 din Ordinul MTCT nr. 2135/2005.

                1.6. Consumatorul se poate adresa pentru activitatile de reparatii, de întretinere, de reglare, de modificari constructive sau de reconstructie a vehicululelor oricarui operator economic autorizat de RAR pentru aceste operatiuni de service, conform Ordinului MTCT nr. 2131/2005 pentru aprobarea reglementarilor privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de întretinere, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9 (denumit în continuare Ordinul MTCT nr. 2131/2005).

2. TERMENE DE GARANTIE

                2.1. Garanþia se acordã pentru lipsa conformitatii si/sau vicii ascunse.

                2.2. Produsele au garantie 1 (un) an de la data cumpararii.

                2.3. Materialele de exploatare si de întretinere au termenul de valabilitate de minim 1 (un) an de la data fabricatiei, înscrisa pe ambalaj/recipient, daca se respecta conditiile de transport, manipulare, depozitare, pastrare, utilizare si exploatare.

3. DREPTURILE CONSUMATORULUI

                3.1. Drepturile consumatorului sunt cele prevazute în capitolul III, articolele 9 – 14 din Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, cu modificãrile si completarile ulterioare (denumita în continuare Legea nr. 449/2003), si în Ordonanta nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, cu modificarile si completãrile ulterioare (denumitã în continuare Ordonanta nr. 21/1992).

                3.2. Prezentul certificat de garantie nu afecteaza drepturile consumatorului conferite prin Legea nr. 449/2003 si prin Ordonanta nr. 21/1992.

4. MODALITATI DE ASIGURARE A GARANTIEI

                4.1. Consumatorul poate solicita garantia produselor achizitionate de la SCM MotorService in cazul lipsei conformitatii si/sau a viciilor ascunse aparute in perioada de garantie/valabilitate, in termenul legal, insotit de urmatoarele documente:

a) copie dupa factura de cumparare si/sau montaj in service autorizat RAR detaliata sau cu deviz detaliat anexat

b) Prezentul certificat de garantie si/sau cel specific acumulatorilor sau anvelopelor

c) copie dupa certificatul de inmatriculare sau carte de identitate a vehiculului pentru care s-au achizitionat si montat piesele, identificate la pct 1.3

d) copie care atesta vlabilitatea inspectiei tehnice periodice.

e) nota de constatare completata de un operator economic cu capabilitate tehnica, conform definitiei din ordinul MTCT nr. 2.131/2005, care a analizat cazul.

                4.2 In cazul in care reclamatia confirma lipsa conformitatii si/sau vicii ascunse, SCM MotorService se obliga repararea/inlocuirea produselor in termen de 30 zile calendaristice, calculate de la data prezentari solicitari garantiei.

                4.3 Decizia privind modalitatea asigurari garantiei apartine SCM MotorService, in spiritul Art. 11 din legea nr. 449/2003, in urma expertizei (constatarii) tehnice sediul SCM MotorService sau la furnizor, dupa caz.

                4.4 In cazul in care reclamatia nu este justificata , cheltuielile detaliate la Art. 12 din legea nr. 449/2003, vor fi suportare de catre consumator.

5. EXCEPTII DE LA GARANTIE

                5.1 SCM MotorService acorda garantie de 3 luni sau 10.000 km pentru placutele de frana, saboti de frana, discuri de frana, kit-uri de ambreiaj.

                5.2 Nu beneficiaza de garantie urmatoarele produse: becuri, sigurante, stergatoare, chedere, ornamente, bujii si filtre.

                5.3 pentru piesele furnizate de client SCM MotorService nu acorda garantie.

 

 Certificat de Garantie          Autorizatie RAR                     A.N.P.C.

                 

©2021 SCM Motor Service  

build by sitnou.com hosted by gpsnet.ro